Jeg tilbyder Manuvision kropsterapeutisk behandling, holistisk træning, mindfulness og udrensningsforløb.  Denne kombination kan øge dit naturlige energiniveau og livsglæde betydelig og det giver mulighed for at bevæge dig hen imod helhed og harmoni mellem kroppen, sindet og sjælen.

For at skabe en sand og bæredygtig forandring, inviterer jeg dig ind i at undersøge hvad årsagerne til dit problem og smerte er, og støtte dig i at skabe de ændringer i dit ydre og indre miljø som du behøver for at komme hjem til dig selv og genfinde din naturlige livsglæde.

Min intention er at skabe et rum sammen med dig, hvor kærlighedens kraft, som favner, renser og heler alt den møder, vil være bærende og støtte din proces i at komme hjem i din naturlighed, livsglæde og helhed.

Berøring der forløser – forløsning der berører. Når der er tryghed, kan berøringen og forløsningen smelte kroppens spændninger og forsvar så både kroppen og “dig, væsnet indeni”  bliver blød og varm og kan slappe helt af.  At give slip i “Moder Jords Favn.” Det åbner til en befriende autencitet, det giver dig plads, lettelse, stilhed og ny tillid til at være både i din sårbarhed og kraft.  Herfra kan du mærke dig selv, dine sande grænser og behov og du kan se ind i dit liv med større klarhed og kærlighed.

“At være fuldt ud tilstede, møde livet med åbent sind og åbent hjerte og tage del i øjeblikket uden en dagsorden.” Vi kultiverer iboende ressourcer som: tillid, accept, barnets nysgerrighed, åbenhed og kærlig venlighed. Denne “medicin” er for alle der ønsker at lære at leve med øget nærvær, indre ro, frihed og klarhed i sindet, større selvindsigt og forståelse samt dybere relationer i livet. Som trænger til restitution og selvomsorg.

Genskab din naturlige vitalitet – et forløb på 24 dage, der frigør og renser din organisme for affaldsstoffer, træghed og smerter. Du vil få udtalt mere energi, større mental klarhed og få nyt flow i krop og sind og finde en naturlig balance. Du får større ro og bevidsthed til at se dybere ind i hvad du trænger til i dit liv som helhed, og du får overskud til at praktisere forandringerne.

Holistisk Manuvision træning er nærværende bevægelse, der fører os “hele cirklen rundt”  gennem dynamiske øvelser der styrker krop og sind og frigør vital energi, til dybe afspændende stræk der åbner vores indre stille rum. Gennem barnets leg, feminin mildhed, maskulin fokus og ind i sårbarhedens visdoms kraft. Vi står på egen ben og samtidig båret af fælles forbundethed.