For dig som har deltaget på et 8-ugers MBSR-kursus, et retræte eller har anden meditationserfaring.

Fordybelsescirklen med Bente, har introduceret mig til flere forskellige meditationer som jeg kan veksle mellem i dagligdagen alt efter, hvilke områder i mit liv, jeg har brug for at fokusere på. Efter en fordybelsesaften i det fortrolige forum og med Bentes kærlige guidning er jeg "boostet" med fornyet energi og vitalitet.
– Claus

Fokus er på en fortsat vedligeholdelse af selvberoligelse og selvregulering som afbalancerer vores organisme og personlighed gennem mindfulness-meditationer.

Ved dybere kultivering af vores hjertelige indstilling og bevidste nærvær, kan vi med vores øgede selv-medfølende evne gå ind i dybere selvudforsknings, selvhelbredende og selvforståelses processer.

Her vil vi møde og arbejde med temaer som f.eks:

 • Værdighed
 • Projektioner
 • Undersøge modstande og muligheder i livet
 • Hjertemeditationer
 • Tillids- og relationsøvelser
 • Møde kroppen og livet indeni den
 • Meditationer med lyde og bevægelse

Samtale og lytte med bevidst nærvær i cirklen “omkring bålet” hver gang, hvor vi drikker te og får en snack.

Vi arbejder således konkret med at:

 • genkende og omfavne og transformere de ubevidste mekanismer og få indflydelse på de overbevisninger der styrer os.
 • kultivere nye sande bevidste overbevisninger og tankemønstre, så vi kan leve mere fuldt ud med større livsglæde.
 • bruge kroppens intelligens til at hjælpe os til at kunne føle glæde og lethed og befri smerte. Til at vække livsenergien.
 • inddrage inquery, en måde at finde vores egne indre sande svar gennem spørgsmål vi sidder med over længere tid.
 • åbne op til den mangfoldighed der er i os gennem de 4 M ér som er Mindfulness, Mildhed, Munterhed og Mod.
 • opøve ressourcer til fornyet tillid, sand kærlig venlighed og ny styrke ved at kende din indflydelse til bevidst at kunne forandre din indre tilstand fra smerte, stress og kritik, til lettelse, fred og værdighed.

Gruppefællesskab, samhørighed, trygheden og genkendeligheden er afgørende for at vi som mennesker føler os forbundne og det giver inspiration og mening med livet at mærke tilhørsforhold i en gruppe. Derfor vil fælles menneskelighed være en rød tråd i alt vi laver i gruppen.

Du skal være indstillet på at holde fuld fortrolighed.

Fordybelsescirklen er ofte et møde med noget større - noget der sjældent er tilgængeligt hvis man er alene! På sin helt egen unikke, hjertevarme og nysgerrige måde formår Bente at skabe et trygt, omfavnende rum hvor man tydeligt mærker alt muligt forskelligt boble indeni - længsel, sorg, glæde, vrede
- alt er velkomment - og det mest overraskende og utroligt livsbekræftende ved disse seancer er, at det “større” som man møder, godt nok bliver tilgængeligt i den sluttede kreds men reelt kommer det fra éns eget indre!
– Håkon

Sted og dato

Send mig en mail og/eller se min Facebookside.

Pris

225 kr, 200 kr for pensionister og studerende og ledige på MobilePay 722555