Manuvision kropsterapi

I tillid og tryghed til dyb samhørighed, med varme og blødhed i kroppen, med glædesfuld udstråling i øjnene, glød og vibrerende livsenergi strømmende fra vores væsen, kommer vi til verden. Med appetit på livet og med en livslyst og energi der er magisk. Parate til at udfolde de potentialer sjælen har med .

De erfaringer livet så giver os, de kærlige og de sårende, afspejler sig i vores krop, sind og psyke.

For at beskytte vores inderste kerne mod smerte og det der sårer, lærer vi at “holde tilbage, holde nede, holde ud og holde sammen” på os selv. Det gør ondt. I kroppen og følelserne og i livet.

Det viser sig som stress, angst, depression, spændinger og smerter, som opleves i kroppen.

Ær og lyt til de signaler, bedøv dem ikke. For de er sande budbringere om at vi er blokerede i vores oprindelige blødhed, tillid og livsenergi.

Vi bliver trætte og mister vores kraft når vi lever i et kompromis.
Når vi ikke kan sige nej, så gør kroppen det for os.
Vi bliver modløse og mister vitalitet når vi lever i en begrænsning, når ikke hele vores væsen, både skyggen og og lyset kommer til udtryk.

Relation

Livet leves og opleves gennem vores krop. Det er her vi sanser og mærker konsekvenserne af hvordan vi møder livet, os selv og hinanden. Når vi kan relatere til os selv med kærlighed, bevidst nærvær, venlighed, nærende handlinger og tanker, så opstår trivsel, tillid, glædes vibration og overskud. Når vi relaterer sådan til os selv, kan vi også let relatere til vores relationer med nærvær og kærlighed, og det kan virkelig mærkes i kroppen. Følelsen af samhørighed og forbundethed skaber følelsen af tryghed og energien i kroppen bliver afslappet , strømmer frit og udvider sig.

Og den modsatte energi er sammentrækning, og det sker når vi oplever konsekvenserne af at være urolige, pressede, kritiske, styret af præstations krav, fraværende, bekymrede, tilpassede, frustrerede og utrygge. I vores tanker, følelser, handlinger og måden vi kommunikerer på.

Livet og kroppen gør ondt

Ofte er vi slet ikke klar over hvordan og hvorfor det sker at vi bliver pressede, fordi vi gør det så godt vi kan, og ofte meget mere end hvad vi rent faktisk har overskud til. Og ofte slår vi ikke til i vores ideer om hvormeget vi skal overskue og magte, både her og nu og i det liv vi drømmer om og som vi forventer af os selv.

Lyset ind i dette er at netop en oplevet krise, en sygdom, en lidelsesfuld tilstand af feks. angst, stress, depression, smerter, søvnproblemer, relations problemer, uro, humørsvingninger og energitab, kan være en kalden fra dit indre og din krop til at vågne op og få hjælp til at se, forstå og møde symptomerne i en ny tillid til kroppen og psykens og hjertets intelligens . At organismen kalder på mulighed for at regulere sig og blive hel. At det er et sundt sandt signal, som skal mødes med tillid, intelligens og kærlighed.

Grandfather says: “When you feel powerless that´s because you stopped listening and trusting your own heart, that´s where power comes from”
– Gianni Crow, indiansk ordsprog

Når vi lever “automatisk” og ofte pligtopfyldende uden at stoppe op og ærligt afdække vores tilstand og sande behov og lytte til hvad vores hele væsen og hjerte længes efter, så dræner vi let vores liv for energi og overskud og glæde.

Vi kommer let ind i en farlig spiral af negativitet. Med selv små daglige beklagelser, negative kritiske tanker om os selv, tilbageholdte følelser og behov, holder ud, klarer den, kæmper i en eller anden grad, tilpasser os, hjælper de andre og slår til, men aldrig virkelig får næret os selv dybt og længe nok, og aldrig rigtig får hvilet helt ud. Ikke har lært det og ikke givet os selv lov til det. Når vore gamle mønstre og strategier ikke længere giver os glæde, ro og følelsen af tryghed og overskud til at leve livets eventyr, så er det i kroppen det opleves først og stærkest. Om det er med smertefulde lidelser eller med en følelsesløs tomhed, så kalder det til at få lys på dig og dit liv.

I kropsterapien hos mig bliver du mødt af dette kærlige lys, som hjælper dig med at åbne op og begynde at mærke, erkende, forløse og forstå på ny. Mærke de svære følelser. Opdage og erkende de uhensigtsmæssige mønster. Forløse sårbare spændinger der har beskyttet dig mod at mærke de følelser du ikke kunne håndtere og ikke var tryg ved. Tillade alt det der har været for bange til at komme frem. Begynde at bevæge alt det der har været kontrolleret. Forstå dig selv i dybden, bære over med dig selv og tilgive dig selv alt det du er helt uskyldig i.

Det indre barn

I opvæksten da vi var små børn med alle vores naturlige behov og følelser, udtrykte vi os i starten sundt med at gøre krav og blive hørt og set. Og brugte alle vores sanser, hele kroppen gennemstrømmedes af energi og liv. Vi hylede og skreg, slog ud med kroppen, tårer piskede ud af øjnene, glæden lyste ud af alle cellerne, uskylden og åbenheden var guddommelig. Leg og latter og kreativitet sprudlede i os. Livsenergien og tilliden var maximal høj, og der var ingen hæmninger og tilbageholdelser.

Der er ingen oplevelse af at være forkert, mistillid og holden tilbage i vores oprindelige natur, i vores sande essens. Men når barnets følelser og behov ikke bliver mødt og støttet på en kærlig imødekommende måde, men bliver rettet på, vist irritation, straffet, overset eller bedt om at være på en anden måde, direkte eller indirekte, så opstår utryghed og frygt. Når de følelser og behov der er, ikke mødes og ikke får kontakt og kærlighed, så kan barnet ikke slappe af og bliver nødt til at undertrykke følelsen og behovet, da det ikke kan tåle og ikke kan håndtere frustrationen og ikke har andre færdigheder endnu til at håndtere afvisninger.

De sårbare følelser og behov der ikke blev mødt da vi var børn, og de erindringer om det gennem opvæksten, er svære at håndtere i livet, og er oftest forbundet med brud på vores grundlæggende tillid i en eller anden grad.

På den måde opstår der usikkerhed, angst, skyld og skam omkring bestemte følelser og tanker og behov.

Der bliver lukket af i kroppen for at undgå at mærke de behov, for at undgå at opleve svigt direkte, afvisning og den følelsesmæssige smerte. Der opbygges et forsvar. Når disse følelsesmæssige sår ikke bearbejdes og behovene ikke mødes, sætter forsvaret sig til forskellige muskulære kropspansringer og vanskelige tilstande i vores psyke og selvforståelse. De strategier som forsvaret skabte, er uden bearbejdelse, stadig de uhensigtsmæssige mønstre vi lever efter nu, også kaldet vores personlighed.

Følelserne og behovene er energi og kan vækkes og bevæges på ny.

Når der har været hæmninger omkring kontaktbehov, glæde og latter eller at vise ked af det hed og gråden, at være bange, vreden og dens livsenergi, så har kroppen midlertidig “holdt tilbage - holdt inde - holdt afstand - holdt ud - holdt nede” for ikke at blive overvældet af afvisning.

Blot ved at læse dette mærker vi allerede smerten og anstrengelserne og sorgen over hvordan det smukke frie autentiske liv, kan hæmmes og begrænses.

The wound is the place where the Light enters you.
– Rumi

Kropsterapi handler om at det er muligt at smelte disse barrierer, åbne langsomt og indfølende op igen.

Det kræver et JA og en længsel efter at leve sårbart, tillidsfuldt og levende igen.

At starte et forløb med Bente er noget af det bedste jeg har gjort i mit voksne liv. Hun har allerede hjulpet mig ufatteligt meget, og mere end det meste af alt den anden terapi jeg har gået i. Bentes nærvær, hjertelighed og hendes utrolige indfølingsevne gør, at jeg kan slippe nogle af de barrierer jeg normalt oplever, når jeg har brug for at lukke andre ind og få hjælp til at kigge dybt indad. Jeg har simpelthen tillid til at hun grundliggende vil mig det bedste, og jeg begynder herigennem at opleve hvad det vil sige at være stærk og sårbar samtidigt. Dyb taknemmelighed.
– Henrik, psykolog