Energiarbejde

I energi-kropsarbejdet kan vi gå mange veje, alt efter hvad der er brug for. Vi kan kombinere det med behandling på briksen, eller lave det seperat.

Åndedrættet er helt centralt - holder vi vejret, standses energiens flow i kroppen, og dermed afskærer vi os fra at mærke følelserne. Derfor er kropsterapiens fundament en frigørelse af åndedrættets bevægelser.

Har man et frit åndedræt, har man mere energi og kan rumme at opleve stærke følelser og kan herfra vække og tillade de hidtil tilbageholdte livsudtryk.

Bioenergetiske øvelser er en yderst befordrende måde at løsne op i de muskelpansringer der blokerer. Det giver mere liv i kroppen, mere jordforbindelse og et dybere åndedræt, der øger energien i kroppen. De bioenergetiske øvelser giver os mulighed for at arbejde os hen imod den harmoni mellem krop, følelser og sind som er essentiel for psykisk, fysisk og spirituel sundhed!

Når der er en underspændt opgivende, deprimeret tilstand, kan vi bruge forskellige øvelser og bevægelser og åndedræt, til at “vække gnisten” og tænde op for ilden og livslyst- energien og de opgivede behov.

Ligeledes når der er overspændt energi, angst, frygt og uro vil vi gå andre veje med langsomhed og nænsomhed for at skabe tillid.

Der kan være tilstande med sorg som kalder på at blive holdt om og rummet virkelig dybt, for at turde give slip ind i sorgens tårer. Det er dybt befriende og nødvendigt for at komme videre i livet og mærke lysten til livet og tilliden til at kunne tage nye skridt .

Vreden/aggression er ofte en udskældt og misforstået energi og tilstand. Hos mig vil du opleve at vi møder den som en værdig energi der virkelig har noget på hjerte. Aggression er livskraft og udtrykker nogle vigtige behov som ikke har været mødt og velkomne. Energien har kraft i sig til at gennembryde og handle, og det er der brug for, for at blive tilfreds og glad i livet, til at sætte grænser og til at turde komme frem med det som er sandt og vigtigt. Den kan vi undersøge sammen, og ofte frigøres en masse energi når frustration og vrede får et trygt respektfuldt rum at komme frem i, ellers vil det skabe indre/ydre destruktion og bitterhed.

Når glæden er holdt tilbage, kan vi åbne til stemmen, latteren, høj energi og “kilde de spændinger der blokerer”

Få ny adgang til at opleve potientiale og ressourcer ved at genkende og tillade lyst, passion og det der gør dig glad.

“Glæden og sorgens tårer kommer fra samme flod, de smelter kroppens hårdhed og skaber blødhed og varme, glød og udstråling”

Bevidstgørelse af overbevisninger

Vores handliger, adfærd og de ord vi siger, viser hvilken overbevisning vi har. “Hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med”.

Karakteren og kvaliteten af vores tanker og overbevisninger spejler sig i vores krop. Der bliver sendt signaler fra hjernen til kroppen og følelseslivet, som er ladet med information og kvaliteter, og hvis det er tanker med frygt karakter, vil kroppen og følelserne gå i kamp, flugt og frys reaktion. Hvis der er en overbevisning om usikkerhed og mistillid, så viser det sig både i spændings tilstanden, ubalancer og smerter.

Det spejler sig også i vores følelser og den adfærd og kommunikation vi har med andre.

Det er enorm opslidende at være styret af negative overbevisninger, men heldigvis

har vi indflydelse på af ændre dem med bevidstgørelse og lære at flytte vores indre fokus.

Vi kan rense sindet med at bruge forskellige mantraer, som støtter en tillidsfuld overbevisning.

Det væsentligste handler om at få aktiveret og åbnet hjertet, da det er kærligheds kraften der skaber tilliden og freden. Mindfulness 7 grundholdninger er eksempler på allerede iboende kvaliteter og værdier, som vi kan kultivere bevidst, og dermed lave en positiv “hjernevask.”

Kropslige og energi meditationer

Jeg introducerer dig gerne til transformerende meditationer der er skabt af den indiske zen-mester Osho, som har bygget bro mellem Østens meditation og Vestens psykoterapi.  De varer alle mellem 30 og 60 minutter og enten kan vi lave dem sammen i en session, eller jeg kan anvise dig en sammenhæng hvor du/vi laver det i en gruppe.