Træningen smidiggør led og muskler, stimulerer kredsløbet, giver større kropsbevidsthed og afbalancerer og styrker kroppens ydeevne. Der sker en mærkbar udrensning af affaldsstoffer.

Træningen er skadesforebyggende og et stærkt supplement til behandling.

Åndedrættet åbnes og koordineres med kroppens bevægemønstre, og sammenhængen mellem krop og psyke bevidstgøres.

Det er bevidst bevægelse, hvor vi relaterer til os selv og livet som det viser sig lige nu i os, gennem direkte sansning og oplevelse. Samtidig med at vi udforsker det at stå med os selv alene, bliver vi båret af fællesskabet og mærker forbundetheden.

Vi  styrker bevidste indstillinger ved at “ælte Mod, Mildhed, Munterhed og Mildhed ind i krop og sind”:

  • MOD til at vække, møde, rumme og tåle modstande og barrierer i form af spændinger, blokeringer, ubehag , frygt og ulyst. Kultiverer sand styrke ved at stå bevidst åben i kraften og sårbarheden.
  • MILDHED til at smelte de hårde kanter der der ligger i kroppens barrierer. Kultivere hjertelig nænsomhed, blidhed og selvomsorg ind i kroppen, sanserne og nervesystemet. “A candle in the pain”
  • MUNTERHED og en befriende legende indstilling, kan løsne vores kontrol og alvorlige rigide indstillinger op. Kultivere lethed, glæde og  lattermildhed.
  • MINDFUL bevidst nærvær, at tage et bevidst valg om at holde fokus og forblive nærværende med det der er i øjeblikket. Kultivere trofasthed, klarhed og stabilitet.

Alle kan være med uanset alder og tilstand, og du får støtte til at tilpasse træningen så du kan føle dig tryg og hjemme i dig selv.

Første gang er gratis. Det varer 2 timer.

Kontakt mig indtil videre for oplysning af hvor og hvornår.