8-ugers MBSR-program

Forskningsbaseret mindfulness undervisning. Kurserne bygger på Jon Kabat-Zinns 8-ugers MBSR forløb fra Center For Mindfulness, USA.

Bente Ravn er hovedunderviser og fast gæsteunderviser er Heinrich Birk Johansen, forskningsunderviser i mindfulness.

Målgruppe

Kurserne er både for dig der har en stressrelateret lidelse, eller hvis du ønsker at fordybe dig i et eller flere af disse fokusområder:

 • Lære sinds, krops- og hjertebaseret mindfulness meditation.
 • Øget bevidsthed og nærvær i dagligdagens gøren, væren og i dine relationer generelt. Udvikle empatisk kontakt og samhørighedsfølelse.
 • Rumme svære følelser og tanker, angst, depression og utryghed gennem væren og tillid. Udvikling af selvværd gennem selvberoelse, selvaccept og selvomsorg.
 • Støtte kroppens evne til selvregulering af bl.a. smerter og stressrelaterede lidelser. Håndtere/rumme stress og stressrelaterede lidelser, fysiske som psykiske.
 • Forbedre kroppens og det mentale immunforsvar, robusthed og generelle balance.

Stressrelaterede lidelser

 • Fysiske smerter, hovedpine, anspændthed og svært ved at slappe af Angst, rastløshed og indre uro
 • Søvnbesvær, bekymringer og tankemylder
 • Ulyst, tristhed og energitab
 • Humørsvingninger, ked af det, vrede og depression

Kurserne er åbne for alle interesserede, både nybegyndere samt erfarne meditationsudøvere og mindfulness praktikere etc.
Det er således ikke kun for folk med stress eller stressrelaterede lidelser, men for alle der ønsker at lære mindfulness og meditation og opnå øget nærvær, indre ro, fokus, kreativitet, større selvindsigt og forståelse samt dybere relationer mm. i livet.

Kursusindhold

På et 8-ugers kursus præsenteres og trænes de grundlæggende mindfulness principper, grundholdninger og praksisværktøjer.

Vi berører og går i dybden med følgende temaer:

 • Ikke-dømmen, tålmodighed, åbenhed, tillid, accept, ikke-stræben og give-slip.
 • Opmærksomhed og nærvær, der rummer tanker, følelser og kropsfornemmelser.
 • Stresshåndtering og trivselsfremme.
 • Den tre-enige hjerne, stressteori og nervesystemet virkning.
 • Nærvær og nuets kraft som veje til større livsglæde.
 • Øget bevidsthed i dagens gøremål.
 • Veje til øget trivsel på arbejdspladsen og i privatlivet. Kommunikation og interpersonelle relationer mm.
 • Egen-omsorg (Self-compassion) og Kærlig-venlighed (Metta) mm.

Vi benytter os af opmærksomhedsøvelser i siddende, stående, liggende og gående meditationer, samt i yoga og qi-gong øvelser.

Endvidere gør kurset dig i stand til at udvikle og opretholde en efterfølgende daglig mindfulness meditationspraksis.

Praktisk

8-ugers aftenskurset består af 8 x 3 timers aftenundervisning med ca. en uges mellemrum.

Der må påregnes mellem 20 minutters til 1 times individuel hjemme træning dagligt. Til dette udleveres guidede øvelser på cd, mp3 filer og Youtube klip samt kursusmanual som pdf-fil.

Efter et kursus kan du fortsat udvikle din meditationspraksis og fordybe dig yderligere i mindfulness eksempelvis på Fordybelses aftner, på retreats, weekendkurser, Grundkursus i mindfulness og uddannelse til Uddannet Mindfulness Instruktør mm.

Læs udførligt program med kursus start, priser og tilmelding på www.heinrichjohansen.dk

Om MBSR

8-ugers kurserne bygger på på det forskningsbaserede Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) program fra USA.

MBSR programmet har siden sin udvikling i 1979 på Center for Mindfulness i USA v/ Jon Kabat- Zinn, været anvendt med slående positive resultater til mennesker med meget forskellige lidelser såsom stress/krise lidelser, psoriasis, hjertesygdomme, kroniske smerter, hovedpine, forhøjet blodtryk, depression, kræft, søvnforstyrrelser, angst og panik mm.

Forskningsresultater fra bl.a Massachusetts University har vist at denne form for opmærksomhedstræning, over tid, giver vedvarende symptomreduktion og har dybtgående og positive effekter på deltagernes holdninger, adfærd, selvopfattelse, samt følelsesmæssige intelligens og oplevelse af sammenhæng. De positive resultater kan allerede ses efter deltagelse i et 8-ugers MBSR-program.

I dag er MBSR og mindfulness- og yogatræning, en anerkendt og verdensomspændende metode, som anvendes lige så meget af mennesker, der ikke har fysiske eller psykiske symptomer, men blot ønsker at være mere tilstede i nuet og leve livet mere fuldt i kontakt med sine sande værdier, ønsker og livsformål.

MBSR og mindfulness træning er et område af participatory medicine, hvor det at komme i behandling for sygdom eller på anden måde at få kontakt med vores sundhedssystem, er forbundet med at komme mere til stede i livet. At få en dybere forståelse af sig selv og livets muligheder og deltage fuldstændigt i egen rehabilitering.

Adresse

Zensitiv Yoga
Vestergade 83 B
8600 Silkeborg

Undervisere

Bente Ravn

18 års egen meditation og terapeutisk erfaring.

Uddannet MBSR 8-ugers instruktør efter international standard, har undervist på mere end 20 MBSR kurser.

OSHO Risk terapeut & underviser, samt Manuvision kropsterapeut & træner mm.

Medunderviser på retræter og uddannelser hos Heinrich Johansen.

Er hovedunderviser på MBSR kurserne.

Heinrich Birk Johansen

20 års egen meditationserfaring, 6 års uddannelse til MBSR instruktør, mindfulnesslærer og meditationsformidler.

Har undervist på mere end 50 MBSR 8-ugers kurser. Forskningsunderviser i MBSR på Rigshospitalet fra 2010-12. Siden 2014 tilknyttet Skejby Universitetshospital.

Uddanner mindfulness instruktører.

Læs udførligt program med kursus start, priser og tilmelding på www.heinrichjohansen.dk